Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1964 Giáp Thìn

Năm nay chủ nhà tuổi Giáp Thìn 1964 nên mượn những tuổi sau xông nhà đất đầu năm: 1969; 1981; 1961; 1972; 1991; 1959; 1973; 1989; 1947; 1949.
Trong trường hợp không thể mượn được những tuổi trên, gia chủ cũng có thể chọn những người tam hợp hoặc lục hợp Địa Chi với mình. Cụ thể, tuổi Giáp Thìn nên mời tuổi Dậu, Tý và Thân đến xông nhà.

Dưới đây là đánh giá chi tiết với 3 tuổi tốt nhất:

Người xông nhà sinh năm 1969 Kỷ Dậu mạng Đất trạch thổ)

– Ngũ hành của tuổi 1969 là Thổ với ngũ hành Hỏa của gia chủ không sinh, không khắc, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm nay là Hỏa với ngũ hành Thổ của tuổi 1969 được tương sinh, rất tốt
– Thiên can của tuổi 1969 là Kỷ với thiên can Giáp của gia chủ được tương hợp, rất tốt
– Thiên can của năm nay là Bính với thiên can Kỷ của gia chủ không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được
– Địa chi của tuổi 1969 là Dậu với địa chi là Thìn của gia chủ được tương hợp, rất tốt
– Địa chi của năm nay là Thân với địa chi Dậu của tuổi 1969 không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1981 Tân Dậu mạng Thạch lựu mộc

– Ngũ hành của tuổi 1981 là Mộc với ngũ hành là Hỏa của gia chủ được tương sinh, rất tốt
– Ngũ hành của năm nay là Hỏa với ngũ hành là Mộc của tuổi 1981 không sinh, không khắc, chấp nhận được
– Thiên can của tuổi 1981 là Tân với thiên can là Giáp của gia chủ không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được
– Thiên can của năm nay là Bính với thiên can là Tân của tuổi 1981 được tương hợp, rất tốt
– Địa chi của tuổi 1981 là Dậu với địa chi Thìn của gia chủ sẽ được tương hợp, rất tốt
– Địa chi của năm nay – 2016 là Thân với địa chi Dậu của tuổi 1981 không tương hợp, không xung khắc, vẫn có thể chấp nhận được

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1961 Tân Sửu mạng Bích thượng thổ

– Ngũ hành của tuổi 1961 là Thổ với ngũ hành là Hỏa của gia chủ không sinh, không khắc, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm nay là Hỏa với ngũ hành là Thổ của tuổi 1961 được tương sinh, rất tốt
– Thiên can của tuổi 1961 là Tân với thiên can Giáp của gia chủ không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được
– Thiên can của năm nay là Bính với thiên can là Tân của tuổi 1961 được tương hợp, rất tốt
– Địa chi của tuổi 1961 là Sửu với địa chi Thìn của gia chủ không tương hợp nhưng cũng không bị xung khắc, chấp nhận được
– Địa chi của năm nay là Thân với địa chi Sửu của tuổi 1961 không tương hợp nhưng cũng không bị xung khắc, chấp nhận được

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

(Theo tuvisomenh)