Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1965 Ất Tỵ

Chủ nhà sinh năm Ất Tỵ 1965 năm 2016 có những tuổi tốt sau đây có thể mời xông nhà đầu năm: 1960; 1973; 1976; 1988; 1958; 1961; 1972; 1981; 1990; 1948.
Nếu điều kiện chọn lựa không nhiều, chủ nhà vẫn có thể nhờ người được tam hợp hoặc lục hợp Địa Chi với mình: tuổi Ất Tỵ có thể mời các tuổi Thân, Dậu và Sửu đến xông nhà đầu năm.

Người xông nhà sinh năm 1960 Canh Tý mạng Bích thượng thổ

– Người xông nhà sinh năm 1960 có ngũ hành là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của chủ nhà, chấp nhận được
– Năm nay 2016 có ngũ hành là Hỏa tương sinh với Thổ của tuổi 1960, rất tốt
– Người xông nhà sinh năm 1960 có thiên can là Canh tương hợp với Ất của chủ nhà, rất tốt
– Năm nay 2016 có thiên can là Bính xung khắc với Canh của tuổi người xông nhà, không tốt
– Người xông nhà sinh năm 1960 có địa chi là Tý không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của chủ nhà, chấp nhận được
– Năm nay 2016 có địa chi là Thân tương hợp với Tý của tuổi người xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1973 Quý Sửu mạng Tang khô mộc

– Người xông nhà sinh năm 1973 có ngũ hành là Mộc tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt
– Năm nay 2016 có ngũ hành là Hỏa không sinh, không khắc với Mộc của tuổi người xông nhà, chấp nhận được
– Người xông nhà sinh năm 1973 có thiên can là Quý không tương hợp, không xung khắc với Ất của chủ nhà, chấp nhận được
– Năm nay 2016 có thiên can là Bính không tương hợp, không xung khắc với Quý của tuổi người xông nhà, chấp nhận được
– Người xông nhà sinh năm 1973 có địa chi là Sửu tương hợp với Tỵ của chủ nhà, rất tốt
– Năm nay 2016 có địa chi là Thân không tương hợp, không xung khắc với Sửu của tuổi người xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1976 Bính Thìn mạng Sa trung thổ

– Người xông nhà sinh năm 1976 có ngũ hành là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa chủ nhà, chấp nhận được
– Năm nay 2016 có ngũ hành là Hỏa tương sinh với Thổ của tuổi người xông nhà, rất tốt
– Người xông nhà sinh năm 1976 có thiên can là Bính không tương hợp, không xung khắc với Ất của chủ nhà, chấp nhận được
– Năm nay 2016 có thiên can là Bính không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi người xông nhà, chấp nhận được
– Người xông nhà sinh năm 1976 có địa chi là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của chủ nhà, chấp nhận được
– Năm nay 2016 có địa chi là Thân tương hợp với Thìn của tuổi người xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

(Theo tuvisomenh)