Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1969 Kỷ Dậu

Chủ nhà tuổi Kỷ Dậu nên nhờ một trong các tuổi: 1964; 1961; 1976; 1948; 1949; 1991; 1956; 1960; 1968; 1977 xông nhà đất đầu năm mới.
Khi không thể chọn lựa được một trong các tuổi tốt nêu trên, chủ nhà có thể tìm những người tam hợp hoặc lục hợp Địa Chi với mình là được: tuổi Kỷ Dậu có thể mời các tuổi Thìn, Tỵ và Sửu đến xông nhà.

Dưới đây là đánh giá chi tiết 3 tuổi tốt nhất:

Tuổi xông nhà 1964 (Giáp Thìn mệnh Phú đăng hỏa)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà thuộc Hỏa được tương sinh với Thổ của chủ nhà, rất tốt
– Ngũ hành của năm nay thuộc Hỏa không sinh, cũng không bị khắc với ngũ hành thuộc Hỏa của tuổi xông nhà, dùng được
– Thiên can của tuổi xông nhà là Giáp được tương hợp với Kỷ của chủ nhà, rất tốt
– Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, cũng không bị xung khắc với Giáp của tuổi xông nhà, dùng được
– Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn được tương hợp với Dậu của chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm nay là Thân được tương hợp với Thìn của tuổi xông nhà, rất tốt

Điểm đánh giá: 17/20 (Tốt)

Tuổi xông nhà 1961 (Tân Sửu mệnh Bích thượng thổ)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà thuộc Thổ không sinh, cũng không bị khắc với Thổ của chủ nhà, dùng được
– Ngũ hành của năm nay thuộc Hỏa được tương sinh với Thổ của tuổi xông nhà, rất tốt
– Thiên can của tuổi xông nhà là Tân không tương hợp, cũng không bị xung khắc với Kỷ của chủ nhà, dùng được
– Thiên can của năm nay là Bính được tương hợp với Tân của tuổi xông nhà, rất tốt
– Địa chi của tuổi xông nhà là Sửu được tương hợp với Dậu của chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, cũng không bị xung khắc với Sửu của tuổi xông nhà, dùng được

Điểm đánh giá: 16/20 (Tốt)

Tuổi xông nhà 1976 (Bính Thìn mệnh Sa trung thổ)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà thuộc Thổ không sinh, cũng không bị khắc với Thổ của chủ nhà, dùng được
– Ngũ hành của năm nay thuộc Hỏa được tương sinh với Thổ của tuổi xông nhà, rất tốt
– Thiên can của tuổi xông nhà là Bính không tương hợp, cũng không bị xung khắc với Kỷ của chủ nhà, dùng được
– Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, cũng không bị xung khắc với Bính của tuổi xông nhà, dùng được
– Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn được tương hợp với Dậu của chủ nhà, rất tốt
– Địa chi của năm nay là Thân được tương hợp với Thìn của tuổi xông nhà, rất tốt

Điểm đánh giá: 16/20 (Tốt)

(Theo tuvisomenh)